Ifjúsági Törvényt! MOST!

PROJEKTLEÍRÁS

A projekt környezete

Az államnak felelőssége van abban, hogy polgárainak a társadalomba történő beilleszkedése sikeres legyen, valamint, hogy alkotmányban rögzített jogaikkal élni tudjanak. Az ifjúsági korosztályok esetében e felelősség speciális intézkedéseket és figyelmet követel meg. Az államnak továbbá érdeke, hogy a felnövekvő korosztályok ismerjék és elfogadják azokat a társadalmi normákat, amelyekben élünk, s hogy maguk is képesek legyenek azok átörökítésére, alakítására. Az érintett korosztályok élete a felnőtté válás folyamatában egységes és oszthatatlan, azaz nem kezelhető szakterületenként, ezért a politikumnak szektorokat átívelő koncepcióval kell rendelkeznie a felnövekvő nemzedékekkel kapcsolatos teendőiről. (Az állam „látja” őket, ha iskolában vannak – de nem látja őket, ha mellette vagy kívül; látja őket, ha akut betegek – de nem látja őket, amikor az egészségüket kockáztatják; látja őket, ha munkanélküliek lettek, de nem látja, amikor munkavállalási képességeik hiányában csődöt mondanak; befogadja őket, ha segítségre szorulnak és erről az illetékesek jelzést kapnak – de nem „törődik” velük, ha jelzés hiányában nem kerülnek kapcsolatba a rendszerrel stb. – részlet a Nemzeti Ifjúsági Stratégiából.)
Az ifjúságügy terepe a családon és iskolán túli terület, alanyai a magukért már igen, másokért még nem felelősséget vállalók (kb 10-30 éves korcsoportok). A gyerekek-serdülők-fiatalok (együtt: ifjúság) több időt töltenek az iskolán kívül, mint belül, többet vannak a családtól távol, mint vele, így érthetővé válik az igény: ezt – az ún. harmadlagos szocializációs – közeget is valamilyen módon támogatni, szabályozni lenne szükséges (bután fogalmazva a délutánok, a hétvégék és a nyarak terepét).
Ma nem létezik egységes és koherens ifjúsági jogi szabályozó környezet. Néhány elem szabályozása megvan, de átfogó, egyértelmű és egységes jogszabályi környezet nem segíti az ifjúsági munkát. A többször módosított 1995 évi LXIV törvény (Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről) adja háló legerősebb elemét, emellett néhány miniszteri rendelet, kormányhatározat és miniszteri határozat jellemzi a szektort. Ma az ifjúsági szolgáltatási környezet csak igen kis szeletét szabályozza jogszabály, s így az ifjúsági szolgáltatások, intézmények léte, működése nem jogszabályi legitimáción alapul.
Az ifjúsági közfeladatokról szóló törvény a rendszerváltás óta várt, évtizede folyamatosan ígért dokumentum. Először 2000-ben, majd többszöri próbálkozás után 2006-ban öltött konkrét formát, de a Parlamentnek elfogadni eddig egyetlen alkalommal sem sikerült. Az ifjúsági civil szektor évek óta várja, kéri, követeli a törvényt, ezzel is elismerve-serkentve az ifjúsági diszciplína megerősödését: eredmény nélkül.
A népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló (1998. évi III.) törvény szerint, amennyiben egy az OVB által elfogadott népi kezdeményezéshez sikerül összegyűjteni 50 000 aláírást, úgy a Parlament plenáris ülésen kell tárgyalja az ifjúsági törvény tervezetét. Az ifjúsági szakma, megelégelve tehát majd egy évtized kudarcát, kidolgozta az ifjúsági törvény normaszövegét és népi kezdeményezést indít annak parlamenti tárgyalásáért. Terveink szerint őszre a kampány olyan helyzetet teremt, amely nem engedi a két nagy párt kihátrálását, a másik által generált jelentős presztízsveszteség nélkül.

A projekt célja

A projekt általános célja az ifjúságügy, mint önálló entitás ismertségének és elismertségének formálása, konkrét célja, 100 000 ifjúsági törvényt támogató aláírás összegyűjtése és benyújtása. A tervezett kérdés/aláírásra váró mondat: A Magyar Országgyűlés tűzzön napirendjére és tárgyaljon meg az ifjúsággal kapcsolatos közfeladatokról szóló törvénytervezetet!

A projekt azokat célozza (célcsoport), akik 18 év feletti magyar állampolgárok, szűkebben:

  • Az ifjúsági korosztályok fiataljait (elérés: fesztivál, klub, utca),
  • Szülőket (elérése: iskolák)
  • „Egyszerű” járókelőket (elérése: utca, aluljárók)
A mostani törvényjavaslat (amelynek lényege, hogy a családon és iskolán túl is legyen figyelem az ifjúsági korosztályokra) normaszövegét ifjúsági szakértők készítették, azt megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 2007 novemberi – ifjúsági törvényt! MOST!, 187 szervezeti résztvevővel megrendezett parlamenti konferencia. A törvényjavaslat szövege a www.ifjusagitorveny.hu címen elérhető (minden aláírópulton lesz elvihető szóróanyag, valamint a szöveg közjegyzői letétbe kerül). Mindamellett ez amúgy sem köti a parlamentet.

Feladatok

Alapvetően a projekt a megyei jogú (50 000 nél nagyobb) városokra és Budapestre koncentrál. Az adott helyben dolgozó ifjúsági közösségek ajánlanak fel (a felkérés szerint alábecsült) aláírás-számot, illetve ifjúsági hálózatok (pl.: Úttörők, Cserkészek stb), segítenek az aláírásgyűjtésben (ezek: kampánystábok).
Az aláírásgyűjtés indítását sajtótájékoztatón jelentjük be. Az aláírásgyűjtés területfoglalási engedélyét (önkormányzat) és az aláírásgyűjtés bejelentését (rendőrség) a projekt által adott levél segítségével a helyi kampánystábok intézik. Félnapos képzésen vesz részt valamennyi kampánystáb (itt veszi át az eszközöket is: póló, sapka, aláírópult – amelyre a csatlakozók elhelyezhetik 30cm2-es matricás logójukat). A képzés témája az aláírásgyűjtés célja, formája, időterve, a konfliktushelyzetek megoldása. Minden pultnál rendelkezésre áll majd egy egy oldalas tájékoztató, valamint a weblap, ahol a törvényjavaslat elérhető.

Az aláírt lapok kampányközpontba történő feljuttatása a kampánystáb feladata, legkésőbb az aláírásgyűjtés vége előtt 5 nappal.

Terveink szerint minden aláíró kap egy apró emléklapot, amelyben a projekt megköszöni a társadalom fejlesztésében való részvételét.

A kampánystábok közti belső kommunikációt e-maillista segíti, és rendelkezésre áll egy telefonszám az érdeklődőknek és egy a kampánystábok igényeit kiszolgálni.

Humán infrastruktúra

A projektvezető működteti a projektet, egy asszisztens intézi a technikai koordinációt. A képzés augusztus végén, várható. A városi kampánystábok 7 főt választanak, a hálózatos szervezetek 1-1 főt adnak a kb. havonta kétszer ülésező projektsupervisor csoportba, amely felügyeli a kampányt és az aláírásgyűjtés megkezdéséig szükség esetén módosítja a törvényjavaslat szövegét. Minden kampánystáb önálló cselekvő, az egyetlen szempont az aláírások időarányos teljesítése, amelyet heti jelentés (sms) szerint kalkulálunk (7 alkalom).

Kommunikáció

A kommunikáció két felületrendszeren keresztül valósul meg:
a) Weblap www.ifjusagitorveny.hu és direkt e-mail kampány. Rendelkezésre áll mintegy 2000 ifjúságszakmai e-mail cím és 4000 civil szervezeti cím. A website tartalma a projekt leírása, a törvény szövege, a letölthető aláíróív és a kampányfilmek, plakátfotók, ez hetente frissül az aláírószámmal és a csatlakozó közösségek nevével.
b) Tv, banner és óriásplakát kampány: elegendő anyagi kapacitás függvényében plakátok és reklámspotok készülnek és társadalmi reklámként jelennek meg.

Timing

Ez az egyik legnehezebben tervezhető része a projektnek, ugyanis érdemes a kezdeményezéssel megvárni a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát (nehogy a kezdeményezés több kárt okozzon, mint hasznot hajtson, 06.30-ig, után nincs sok esélye a Stratégia kormányzat általi parlamenti beterjesztésének). Mindamellett az OVB határozata (népi kezdeményezés regisztrálása) az Alkotmánybíróságnál megfellebbezhető, amely bár soron kívül dönt, eljárási határidő azonban nem vonatkozik rá. Emiatt még az is nehezen tervezhető, hogy az aláírásgyűjtésre -ugyanis a jogerős nyilvántartásba vétel után 60 nap áll rendelkezésre arra – nyár végén (azaz elsősorban fesztiválokon) avagy ősszel (utcán), vagy-télen (azaz klubokban) kerül sor. Terveink szerint ez nyár vége, ősz eleje, az alábbiak szerint:
Benyújtás 0 Július 15.
Hitelesítés 30 nap Augusztus 14.
Közlöny 8 nap Augusztus 22.
Kifogás 15 nap Szeptember 6.
Aláírásgyűjtés 60 nap November 6.
Ellenőrzés elrendelése 3 nap November 9.
Ellenőrzés 45 nap + 30 nap Január 24.
Jogerős eredmény Február 1.
Döntés 90 nap Május 1.
Összesen: 5 hónap

Pénzügyek

A logó, pult, sapka, póló elkészült. Az asszisztens, az emléklap és a képzés költségeit pályázatból álljuk. A weblap alaptartalmát és az aláíróív sokszorosítását az Excenter Kutatóközpont támogatja.

Haszon

A projekt haszna kettős. Egyfelől az 50 000+ aláírás összegyűjtésével a Parlament köteles tárgyalni az ifjúsági törvényt, s vélhetőleg nehezen magyarázható lenne annak el nem fogadása (kampányidőszak, a kihátráló párt könnyen támadható a másik által), másfelől olyan hálózatos ifjúságszakmai együttműködés alakulhat ki, amely a későbbiekben érdekképviseleti erővel is bírhat.