Kezdeményezés

Az ifjúsági közfeladatokról szóló törvény a rendszerváltás óta várt, évtizede folyamatosan ígért dokumentum. Először 2000-ben, majd többszöri próbálkozás után 2006-ban öltött konkrét formát, de a Parlamentnek elfogadni eddig egyetlen alkalommal sem sikerült. Az ifjúsági szolgáltatási környezet csak igen kis szeletét szabályozza jogszabály, s így az ifjúsági szolgáltatások, intézmények léte, működése nem jogszabályi legitimáción alapul. (Holott, ha meggondoljuk, hogy a gyerekek-serdülők-fiatalok több időt töltenek az iskolán kívül, mint belül többet vannak a családtól távol mint vele, érthetővé válik az igény: ezt – az ún harmadlagos szocializációs közeget – a terepet, is valamilyen módon támogatni, szabályozni lenne szükséges). Az ifjúsági civil szektor évek óta várja, kéri, követeli a törvényt, ezzel is elismerve-serkentve az ifjúsági diszciplína megerősödését: eredmény nélkül.

Az ifjúsági szakma, megelégelve tehát majd egy évtized kudarcát, kidolgozta az ifjúsági törvény normaszövegét és népi kezdeményezést indít annak parlamenti tárgyalásáért. 50 000 aláírás összegyűjtésével ugyanis az Országgyűlésnek plenáris ülésen kell tárgyalni a törvényt.

Az aláírásra váró szöveg: A Magyar Országgyűlés tűzzön napirendjére és tárgyaljon meg az ifjúsággal kapcsolatos közfeladatokról szóló törvénytervezetet!

Az aláíróív OVB általi hitelesítésétől számított 60 nap áll rendelkezésre az aláírások összegyűjtésére. Így várjuk és hívjuk:

  • azokat a civil szervezeteket, amelyek, segíteni tudnak az aláírásgyűjtésben,
  • azokat a szakmai együttműködéseket, amelyek érdekeltek az ifjúsági törvény megszületésében
  • azokat a minisztériumi és politikai véleményformálókat, akik támogatni tudják a törvényalkotási folyamatot,
  • a nyilvánosság azon fórumait, akik számára fontos a tervezet,

hogy segítsék, hogy megszülethessen végre az IFJÚSÁGI (KÖZFELADATOKRÓL SZÓLÓ) TÖRVÉNY.

Elérhetőségünk: 20-3913585, torveny@excenter.eu